Trường Mẫu giáo Tân Phú

Địa chỉ: Xã Tân Phú, Huyện Châu Thành, Tỉnh Đồng Tháp.
Tel: 02773.623462
Email: mg.tanphu.87877@gmail.com